Lihkören

Lihkören är Linköpings studentsångarförening, en av sveriges bästa manskörer som bildades 1972. Director musices Hans Lundgren är körens dirigent sedan 1979.

Jag har varit medlem sedan 1986 och sjöng första tenor fram till julen 2002.

1992 gick jag min första dirigentkurs och blev vicedirigent (V.D. eller semi-conductor) för Lihkören 1995, vilket jag var till och med våren 2005.

Besök Lihkörens hemsida