Han hade en rökmaskin för att kolla tätheten.

IMG_1715